SERIJSKI MREŽNI FILTAR MOX_MFS3

(20 June 2006)

Najveći problem serijskih filtara je serijski otpor zavojnica i ograničenje maksimalne struje koja kroz njih može teći. U projektu MOX_MFS2 prikazali smo kako se, spajajući u paralelu postojeće zavojnice male opteretne struje, ta struja može povećati/podvostručiti. Želimo li naš filtar spajati i na još veće potrošače, postojeće ćemo zavojnice morati modificirati. U ovom ćemo projektu tako prikazati izvedbu filtra za nominalnu struju od približno 9 ampera. Kao materijal za izradu dvostruke zavojnice poslužit će nam 3 postojeće zavojnice, koje moramo razmotati i rastaviti te odvojiti plastično tijelo. Gole jezgre zatim spojimo zajedno te ih omotamo izolacijskom trakom na mjestima gdje ćemo namotati namotaje.

Za izradu tih namotaja koristit ćemo žicu koju smo prethodno skinuli sa zavojnica. Od nje moramo napraviti trifilarnu žicu, koju ćemo dobiti upredanjem po tri žice pomoću sporohodne bušilice. Nakon toga, na svaku stranu prethodno pripremljene jezgre namotamo po 25 zavoja trifilarne žice, pazeći na smjer namatanja. Dobivenu zavojnicu potom dodatno učvrstimo termobužirom. Postupak izrade zavojnica možete vidjeti na slikama 1 do 4.

Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4

Osim ove, dvostruke zavojnice, moramo namotati još i dvije jednostruke zavojnice, koristeći trifilarnu žicu koju ćemo namotati na feritni prsten. Izgled zavojnice prikazan je na slici 5. I nju dodatno fiksiramo termobužirom.

Slika 5

Feritni prsten koji se koristi za izradu ovih zavojnica mora biti prirodne boje ferita, a nikako žuto-bijele boje. Žuto-bijela boja označava jezgru male relativne permeabilnosti pa će zavojnica motana na ovoj jezgri imati premali induktivitet. Za ilustraciju, na lijevoj strani slike 6 prikazane su jezgre prikladne za izradu jednostruke zavojnice, dok se na desnoj strani slike nalaze jezgre koje su neupotrebljive u ovu svrhu.

Slika 6

Slika 7 prikazuje sav materijal potreban za izradu filtra.

Slika 7

Shema filtra dana je na slici 8. Koncepcijski i načinom rada, jednaka je shemi filtra MFS2. Raspored elemenata na pločici vidi se na slici 9. U slučaju eventualnih problema s vibracijama pri većim opterećenjima, zavojnice na pločici valja dodatno umrtviti, što se efikasno može učiniti epoksidnim ljepilom ili smolom.

Slika 8

Slika 9

 

COPYRIGHT NOTICE
This material is not public domain. It is provided for your personal use only and may not be reproduced, re-distributed, re-transmitted, copied or otherwise used in any form without the express written permission of the author. You may not upload this material to any public server, on-line service, network or bulletin board without the prior written permission of the author. The use or copying of the contents of this page, in whole or in part, for any commercial purpose is expressly prohibited.

...to top of page